مزایده و مناقصه در لاهیجان

اجرا و تأمین لوازم سیستم های آبیاری

شرکت فنی و مهندسی فن آب گستر البرز اجرای فنی طرحهای آبیاری تحت فشار و آبنماهای مدرن توسط تکنسینهای کار آزموده و دوره دیده به همراه تامین کلیه تجهیزات و لوا...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۳۹ | شرکت فن آب گستر البرز

مزایده

براساس دستور فروش صادره از دادگاه شعبه سوم حقوقی لاهیجان زمین به مساحت 10857 متری در روز 1394/08/18 واقع در لاهیجان جنب کمربندی لاهیجان به قیمت پایه ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | علیرضا المعی